Ismét egy felkészült amatőr favágó, aki mondhatni szinte maga alatt vágja a fát- vagy ha azt nem is, az esés és a levágott ág pottyanása között feltétlenül ok-okozati összefüggés van.